Om förskolan Ferdinand

Vi välkomnar dig/er till oss på Ferdinand Norlandia förskolor! Förskolan Ferdinand öppnades i Norra Djurgårdsstaden i augusti 2016. Vi har ljusa och fina lokaler med närhet till skog och ängar och en egen gård på Förskolans tak.

Om oss: 

Antal barn: 70 

Avdelningar: 3 Paletten, Penseln & Akvarellen

Öppettider:

7.00-17.30

Vi följer Stockholm Stads riktlinjer när det gäller öppettider inom förskolan.

Ram tiden är mellan 06.30-18.30, alla helgfria vardagar förutom julafton, nyårsafton och midsommarafton.

 

Mat och föräldratjänster

Vi har en egen kock som gör nyttig och genomtänkt mat 100 % från grunden och med ekologiskt fokus. Förskolan erbjuder i dagsläget föräldratjänster såsom lunchlådor och middagslådor. På sikt kommer det att finnas barnvaktstjänster. Denna tjänst kommer utföras av personer som anlitas av förskolan.

Livslång lust till lek och lärande.

Vårt mål är att väcka barnens nyfikenhet, skaparlust och att de ska känna sig övertygade om sin egen intelligens. Vi följer förskolans styrdokument och läroplan Lpfö-98 (rev-10) samtidigt som vi inspireras av Reggio Emilias pedagogiska filosofi som bygger på en stark övertygelse om att alla barn föds intelligenta, att de innehar olika kompetenser och att barn lär av varandra och med varandra i ett samlärande.Vi vill erbjuda barnen en variation av aktiviteter och ett vidgat språkbegrepp där de bl.a. får förena bild, dans, rörelse, musik, talspråk och skriftspråk för att möjliggöra ett bredare lärande.