Anmälan till vår kö

ATT BÖRJA HOS OSS

Anmälan till vår kö:
• Ansökan till förskolan sker via Stockholm Stad
• Förskolechef blir informerad om nya placeringar via Stockholm Stad
• Förskolechef meddelar avdelning om nya placeringar
• Pedagog på aktuell avdelning kontaktar ny familj och lämnar information om inskolning m.m

Vid frågor om kö-placering kontakta Stockholm Stads kontaktcenter 08- 508 00 508